GAAnalytics4

2015-11-27

netsh ile ssl eklerken alınan 1312 hatası

Eğer netsh http sslcert  komutu ile sertifika kururken "SSL Certificate add failed, Error: 1312" hatası alıyorsanız muhtemelen private key sertifikada bulunmuyordur.