GAAnalytics4

2010-09-21

MSSQL'de tablo boyutlarını bulmak


Aşağıdaki script MSSQL de ki bir veritabanındaki tablolar ile ilgili boyut bilgilerini,döndürürür:

Declare @T TABLE(name varchar(1000),
[rows] varchar(100),
[reserved] varchar(100),
[data] varchar(100),
[index_size] varchar(100),
[unused] varchar(100))

DECLARE P1 CURSOR FOR
SELECT NAME FROM SYS.OBJECTS WHERE TYPE='U'
OPEN P1
DECLARE @N AS VARCHAR(100)
FETCH NEXT FROM P1
INTO @N
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
INSERT INTO @T
exec sp_spaceused @N
-------------------
FETCH NEXT FROM P1
INTO @N
END
CLOSE P1
DEALLOCATE P1
SELECT * FROM @T ORDER BY name ASC