GAAnalytics4

2010-05-26

Windows XP'de ki hoşgeldiniz müziği


Windows XP ilk kurulduğunda son ayarlar kısmında
alttan tatlı bir müzik çalar.Windows 7'de keşke o müziğe benzer bir müzikle kurulsaymış.Müziğe C:\WINDOWS\system32\oobe\images\title.wma dosyasından,
bestecisinede ise http://www.billbrownmusic.com adresinden ulaşılabilir.Amcam birçok dizi ve filmede beste yapıyormuş.

2010-05-24

Silverlight içinde jQuery kullanmak


Silverlight uygulamaları içine gömüldükleri sayfaların DOM nesnelerine ve javascript lerine ulaşabiliyorlar.Silverlight ile jQuery konuşturmak için
Silverlight'a jQuery'i System.Windows.Browser.ScriptObject nesnesi tanıtmak gerekir.

Public Class MainPage
Inherits UserControl
private jQuery as System.Windows.Browser.ScriptObject
Private Sub MainPage_Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded
me.jQuery = TryCast(System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.GetProperty("jQuery"), System.Windows.Browser.ScriptObject)
If Not jQuery Is Nothing Then
'şimdi body'ini stilini değiştirelim
Dim body As System.Windows.Browser.ScriptObject = _
TryCast(jQuery.InvokeSelf("body"), System.Windows.Browser.ScriptObject)
'artık body = window.jQuery(body)
'şimdi css fonksiyonu cagıralım
body.Invoke("css", "background-color", "red")'tek bir stil özelliği değiştirme
Dim list As System.Windows.Browser.ScriptObject = _
System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.CreateInstance("Object")
list.SetProperty("background-color", "green")
list.SetProperty("font-size", "15")
list.SetProperty("display", "block")
body.Invoke("css", list)'birden stil özelliği değiştirme
End If
End Sub
End Class

2010-05-16

Query String de karakter problemi


Web sayfasında yapılan isteğin QueryString değerini kullanırken karakter problemi yaşanabilir.(Ş,ğ,ç,vb Türkçe karakterler Hexadecimal olarak formatlanır mesela).
Tam değeri almak içinse System.Web.HttpUtility.UrlDecode kullanırız.Ama sıklıkla bu metodu kullanarak bir türlü isteğim sonucu alamadım.
System.Web.HttpRequest sınıfının RawUrl özelliğini kullanarak istediğim değeri tam olarak alabildim:

Dim list As System.Collections.Specialized.NameValueCollection = _
System.Web.HttpUtility.ParseQueryString( _
ctx.Request.RawUrl.Substring(_ctx.Request.RawUrl.LastIndexOf("?")))