2010-01-21

IIS 6 da ASP.NET için 404 hatası


IIS de yeni bir application koydunuz.Herşeyin tamam olduğunu düşünüyorsunuz ama çalıştırdığınızda 404 hatası alıyorsanız
IIS'in izin verilen Web Service Extesion'larının içinde ASP.NET'in olduğunu kontrol etmenizde fayda var.