GAAnalytics4

2009-11-23

Scrollbar boyutlarını bulan fonksiyon

HTML de bir bölümü javascript ile boyutlandırken DIV,TABLE,vs. genellikle kaydırma çubuklarının değerlerini hep es geçiyordum.Tabi haliyle boyutlandırma işlemi isteğim gibi olmuyordu.Aşağıdaki kod ile kaydırma çubuklaranın boyutlarını window'a ekleyebilirsiniz..
function SBBoyut(){
if(typeof(window.scrollbarWidth)!='undefined' &&
typeof(window.scrollbarHeight)!='undefined' )
return true;
var i = document.createElement('p');
i.style.width = '100%';
i.style.height = '200px';
var o = document.createElement('div');
o.style.position = 'absolute';
o.style.top = '0px';
o.style.left = '0px';
o.style.visibility ='hidden';
o.style.width = '200px';
o.style.height = '150px';
o.style.overflow = 'hidden';
o.appendChild(i);
document.body.appendChild(o);
var w1 = i.offsetWidth;
var h1 = i.offsetHeight;
o.style.overflow = 'scroll';
var w2 = i.offsetWidth;
var h2 = i.offsetHeight;
if (w1 == w2) w2 = o.clientWidth;
if (h1 == h2) h2 = o.clientWidth;
document.body.removeChild(o);
//artık boyutları window
//nesnesinde alabiliriz..
window.scrollbarWidth = w1 - w2;
window.scrollbarHeight = h1 - h2;
}