GAAnalytics4

2009-05-04

DataGridTableStyle de MappingNameEğer DataGrid de datasource/databinding olarak DataSet/DataTable kullanıyorsanız(Örneğin Generic List) ve sütunlara stil vermek isterken DataGridTableStyle değeri için MappingName özelliği olarak ne yazacağım derseniz:

 • Array için o tipdeki array adı:örneğin string ->string[] , benimarray - >benimarray[]
 • Diğer sınıflar için o tipin adı :
  public Class Kullanici
  Inherits System.Collections.Generic.List(Of Kullanici)
  End Class
  '......
  benimStil.MappingName = benimSinif.GetType().Name