GAAnalytics4

2009-05-17

BlueBird BIP-1300


Bir projede kullanmak üzere bu cihaz geçti elimize.Cihaz Kredi Kartı,Barkod okuyabiliyor.Ayrıca üzerinde termal bir yazıcı var.Üzerinde WinMobile 5 çalışıyor ve GSM desteği mevcut.Yanında dokümanı yoktu bizdeki cihazda.Gerekli bilgi http://pda.bluebird.co.kr/ adresinde var(API,Dokuman,vs)..