GAAnalytics4

2009-05-26

IIS 6 için "Element not found." hatasıEğer IIS'de yeni bir Application oluştururken bu hatayı alıyorsanız,hatanın büyük bir ihtimalle nedeni mevcut olmayan bir Application Pool'un bir veya birkaç site/Aplication'a atanmış olmasıdır.
Benim başıma gelen olayda DefaultAppPool'u sildikten sonra almaya başlamıştım hatayı.


IIS Hatası

Meğerse yukarda görüldüğü üzere Web Sites' in de özellikleri varmış ve Application Pool olarak DefaultAppPool gözüküyor ve sürekli disabled durumda.Benim IIS de ise invalid_application_pool yazıyordu ve muhtemelen sizdede bu şekilde kalmış bir Application Pool olacaktır.

2009-05-21

Window Desktop Arama Yerine Normal AramaEğer Windows Desktop Search'i kurduğunuzda normal aramanın kaybolmasından nefret ediyorsanız :
Registrydeki HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Desktop Search\DS altındaki ShowStartSearchBand değerini 0'a çekiniz..

2009-05-17

BlueBird BIP-1300


Bir projede kullanmak üzere bu cihaz geçti elimize.Cihaz Kredi Kartı,Barkod okuyabiliyor.Ayrıca üzerinde termal bir yazıcı var.Üzerinde WinMobile 5 çalışıyor ve GSM desteği mevcut.Yanında dokümanı yoktu bizdeki cihazda.Gerekli bilgi http://pda.bluebird.co.kr/ adresinde var(API,Dokuman,vs)..

2009-05-16

Posta Çeki ile döviz göndermek


Geçenlerde bir aboneliğim için posta çeki ile ödeme yapmam gerekiyordu.Ödeme olarak sadece € gönderiliyordu.Bende yakında olan ÖSYM'deki PTT şubesine gittim.Meğer orası bağlı şubeymiş ve döviz olarak işlem yapamıyormuş.Atlayıp Botaşın yanındaki şubeye gittiğimde ise beni 2. süprizi bekliyordu PTTnin...
 Posta çeki kağıdını doldurdum ve verdim görevliye; görevli bana işlem ücretini söyledi; bende tamam dedim ve parayı uzttım.
 Görevli, bana bakarak TL kabul etmediklerini söyledi.Bir an için anlıyamadım!Bende zaten TL yatırmıyorum € yatırıyorum dedim,neyse kurunuz ondan alırsınız dedim.Görevli bana sistemin buna olanak vermediğin söyledi.
 Gerçekten süpermiş PTT Bank.Hem bankacılık hizmetini yapacaksın,hemde döviz işlemi yaparken dönüşüm yapamayacaksın!Bravo PTT!

2009-05-07

WinMobile İçin Reset Sınıfı
Public Class SoftReset

Private Const FILE_DEVICE_HAL As Integer = &H101
Private Const METHOD_BUFFERED As Integer = 0
Private Const FILE_ANY_ACCESS As Integer = 0

<DllImport("coredll.dll", CharSet:=CharSet.Auto)> _
Private Shared Function KernelIoControl(ByVal dwIoControlCode As Integer, _
ByVal lpInBuf As IntPtr, ByVal nInBufSize As Integer, ByVal lpOutBuf As IntPtr,_
ByVal nOutBufSize As Integer, ByRef lpBytesReturned As Integer) As Integer
End Function

Private Shared Function CTL_CODE(ByVal DeviceType As Integer, _
ByVal Func As Integer, ByVal Method As Integer, _
ByVal Access As Integer) As Integer
Return (DeviceType << 16) Or (Access << 14) Or (Func << 2) Or Method
End Function

Public Shared Sub [Do]()
Dim bytesReturned As Integer = 0
Dim IOCTL_HAL_REBOOT As Integer = CTL_CODE(FILE_DEVICE_HAL, 15, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
Dim sonuc = KernelIoControl(IOCTL_HAL_REBOOT, IntPtr.Zero, 0, IntPtr.Zero, 0, bytesReturned)
End Sub

End Class

2009-05-04

DataGridTableStyle de MappingNameEğer DataGrid de datasource/databinding olarak DataSet/DataTable kullanıyorsanız(Örneğin Generic List) ve sütunlara stil vermek isterken DataGridTableStyle değeri için MappingName özelliği olarak ne yazacağım derseniz:

 • Array için o tipdeki array adı:örneğin string ->string[] , benimarray - >benimarray[]
 • Diğer sınıflar için o tipin adı :
  public Class Kullanici
  Inherits System.Collections.Generic.List(Of Kullanici)
  End Class
  '......
  benimStil.MappingName = benimSinif.GetType().Name