GAAnalytics4

2008-04-28

T.C. Anayasası 10. Madde


X. Kanun önünde eşitlik
MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
-----
Bu maddenin uygulanıp/uygulanmadığı konusunda ciddi şüphelerim var...

2008-04-26

IE için iframe de Transparent arka plan sorunuEğer bir sayfada iframe kullanıyorsanınız ve arkplan rengi de istemiyorsanız,Transparent kullandığınız halde Internet Explorer 'da arkaplan Transparent olarak gözükmüyorsa

  • Iframe tag'inin içine [ allowTransparency="true" ] özelliği ekleyin
  • src değeri olarak verdiğiniz sayfanın body style'ine background-color: transparent; değerini ekleyin

2008-04-25

XP Dizin/Dosya Paylaşımında Guest Account Problemi


Eğer XP olan bir makineye c$,d$ gibi ağ bağlantısı yapmaya kalkıştığınızda kullanıcı adı olarak guest account zorunlu çıkıyorsa:
  • Başlat>Çalıştır>gpedit.msc ile Policy Edit'e girilir
  • Windows Settings>Security Settings>Local Policies>Security Options seçilir
  • Network Acces:Sharing and securtiy model for local accounts'daki değer olarak Classic seçilir

yada

Registry Editör ile HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA daki forceguest değeri 0 'a çekilir...