GAAnalytics4

2008-12-29

Odtü Kazığı ve bürokrasisi


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüs giriş-çıkışlarında kullanmak üzere, ODTÜ tarafından belirlenen 2009 Yılı Teknokent Araç Pulu bedeli 295,00 YTL olarak belirlenmiştir. Başvuru için www.metutech.metu.edu.tr/tkbs/kimlik/arac adresinde yer alan "2009 ODTÜ-Teknokent Araç Pulu Başvuru Formu" nun doldurulması gerekmektedir. ODTÜ Teknokent Araç Pulu Başvuru Formu, yetkili kişi tarafından imzalanmış, şirket kaşesi ve şirket antetli kağıdında olması gerekmektedir. Sistemden alınacak başvuru belgesinden iki adet , ekinde istenen diğer belgelerden ise bir adet olmak üzere;
• Araç Ruhsat fotokopileri (* ruhsat sahibi eşi olanlar evlilik cüzdan fotokopisi; annesi, babası veya kardeşi olanların ise nüfus cüzdan fotokopisi ),
• Çalışanların en son aya ait Sigorta Bildirge fotokopileri,
• Şirket aracı olanların Ticari Sicil Gazete fotokopileri,
• Kiralanan araçlar için Sözleşme fotokopileri gerekmektedir.
Onay işlemleri için; www.metutech.metu.edu.tr/tkbs/kimlik/arac sayfasından alınan iki adet "ODTÜ Teknokent Araç Pulu Başvuru Formu" nun Teknopark AŞ. tarafından onay verildikten sonra, ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Ödemeler için ise; onay işlemleri tamamlandıktan sonra ODTÜ Kampüsünde yer alan banka şubelerinden herhangi birine yatırılabilecektir.

ÖNEMLİ NOT: * Çalışanların kendisi, eşi, annesi, babası veya şirketi üzerine kayıtlı olan araçlar için ancak bir adet Teknokent Araç Pulu verilir.
* Teknokent Araç Pulu'nun kaybolması ya da araç değişikliği söz konusu olduğu takdirde, durumu anlatan bir dilekçe ile Teknopark AŞ. onayı verildikten sonra, ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla,

Teknopark AŞ

2008-11-08

Directcast/Ctype • DirectCast ile CType aynı şeyler değildir.

 • DirectCast VB rutinlerini kullamazken;CType VB rutinlerini kullanır.( Referans:MSDN )

 • DirectCast ile ilkel(primitive) tiplerin dönüşümü yapılamaz(Örneğin Int32 -> String; String->Decimal)

  Eğer DirectCast ile kasarım diyorsanız:


  dim nesne as Object = 1

  dim sayi as Int32 = DirectCast(nesne,Int32)


  şeklinde kullanılabilir. • Eğer kalıtım(Inheritance) tabanlı bir dönüşüm yapıyorsanız DirectCast tavsiye olunur.

 • Her iki dönüşümde hata halinde InvalidCastException hatası döndürür.Eğer hata oluşmasın ve Boş değer(Nothing) döndürsün istiyorsanız TryCast metodunu deneyiniz.

 • DirectCast nesne dönüşümlerinde(casting) Ctype göre daha hızlıdır.2008-10-16

IFrame de Session KaybıEğer farklı domainde olan bir iframede session kullanıyorsanız ve NullReferenceException hatası alıyorsanız(ki browser genellikle IE'dir); sebebi browserin güvenlik ayarlarındadır.Çünkü browser faklı domain olduğu için session cookie'lerini kabul etmemektedir.Sorunu düzeltmek için ya iframe src olarak aynı domainde bi yer verin yada browser'in güvenlik ayarlarını değiştirin.


IE De düzeltmek için:Tools->Internet Options->Privacy->Advanced->Override Automatic cookie handling(enable)->Always allow session cookies(enable)

2008-07-17

Plaka

Eğer sizinde aracınızın plakasındaki harfler/rakamlar kayboluyorsa ve bir kaç kez boyatmanıza rağmen hala aynı sorun devam ediyorsa : birde siyah ojeyi deneyin!

2008-05-06

Pentel


Dün eşime pilot kalem almak için gittiğimiz Office 1'de yıllar önce üniversite sınavında kullandığım Pentel marka versatil kalemi gördüm.Kaybetmiş olduğum siyahın yerine(malesef Siyah yoktu) grisini aldım hemen...
Yıllarca kalem olarak Rotring'i bilen herkese Pentel'in Sensi-Grip(120 A3DX) 'ini şiddetle öneririm.Ne de olsa caponlar yapmış :)

www.pentel.com.tr

2008-04-28

T.C. Anayasası 10. Madde


X. Kanun önünde eşitlik
MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
-----
Bu maddenin uygulanıp/uygulanmadığı konusunda ciddi şüphelerim var...

2008-04-26

IE için iframe de Transparent arka plan sorunuEğer bir sayfada iframe kullanıyorsanınız ve arkplan rengi de istemiyorsanız,Transparent kullandığınız halde Internet Explorer 'da arkaplan Transparent olarak gözükmüyorsa

 • Iframe tag'inin içine [ allowTransparency="true" ] özelliği ekleyin
 • src değeri olarak verdiğiniz sayfanın body style'ine background-color: transparent; değerini ekleyin

2008-04-25

XP Dizin/Dosya Paylaşımında Guest Account Problemi


Eğer XP olan bir makineye c$,d$ gibi ağ bağlantısı yapmaya kalkıştığınızda kullanıcı adı olarak guest account zorunlu çıkıyorsa:
 • Başlat>Çalıştır>gpedit.msc ile Policy Edit'e girilir
 • Windows Settings>Security Settings>Local Policies>Security Options seçilir
 • Network Acces:Sharing and securtiy model for local accounts'daki değer olarak Classic seçilir

yada

Registry Editör ile HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA daki forceguest değeri 0 'a çekilir...