GAAnalytics4

2007-08-07

Döngü İçindeki DoEvents()

Eğer bir döngü içindeyken ekranda bir kaç değişiklik(Update,Refresh) yapmak istiyorsak(Progress Bar,Status Bar) bu oldukça kaynak tüketen birşeydir...

Örneğin :

pb.Value = 0
  For Each temp As DataRow in tempTable.Rows  
    Dim tur as integer = Cint(temp.Item("TUR"))    
    Select Case Tur      
      'Case...      
      'Burda döngü içindeki işlerimiz    
    End Select 
  'şimdi progress Bar'ımızı Update edelim  
  pb.PerformStep() 
  pb.Refresh() 
  Applicaton.DoEvents()
  Next

Yukarda kod her döngüye girdiğinde "Application.DoEvents()" ile kuyrukda bekleyen bütün mesajlar çağırılacaktır.Bu durumda ise sisteme ekstra bir yük binecektir.

Oysa WinAPI kullanarak bu yükü biraz azaltabiliriz.User32.dll de bulunan "GetQueueStatus" fonksiyonu bize yardımcı olacaktır.

Public Const QS_MOUSEBUTTON = &H4
Public Const QS_MOUSEMOVE = &H2
Public Const QS_MOUSE As Long = (QS_MOUSEMOVE Or QS_MOUSEBUTTON)
<system.runtime.interopservices.dllimport(>"user32.dll")> _
 Public Shared Function GetQueueStatus(ByVal qsFlags As Integer) As Integer
 End Function
 
Public Sub YeniDoEvents()
  If GetQueueStatus(QS_MOUSE) <> 0 Then
    'Eğer Fare Sürüklenmiş veya Tıklanmışsa
    Application.DoEvents()
  End If 
End Sub
'....
'....
'....
 
pb.Value = 0  
  For Each temp As DataRow in tempTable.Rows      
    Dim tur as integer = Cint(temp.Item("TUR"))        
      Select Case Tur            
      'Case...            
        'Burda döngü içindeki işlerimiz        
      End Select   
    'şimdi progress Bar'ımızı Update edelim    
    pb.PerformStep()   
    pb.Refresh()   
    'Şimdi Kendi DoEvents()'imizi çağırıyoruz
    YeniDoEvents()
  Next